Zásady ochrany osobních údajů

Vítáme vás ve SlotsMegaCasino! Chystáte se přečíst naše Zásady ochrany osobních údajů, ve kterých vás informujeme o osobních údajích, které od vás shromažďujeme a používáme, zda a pokud ano, jakým třetím stranám jsou tyto údaje předávány, jak dlouho údaje uchováváme a jaké práva, která máte, pokud nesouhlasíte s naším odpovědným zacházením. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí bez ohledu na doménu, ke které přistupujete, vaši polohu, používané systémy a zařízení (např. stolní počítač nebo mobilní zařízení). Pokud i po přečtení těchto Zásad ochrany osobních údajů máte stále dotazy, neváhejte nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Kdo je zodpovědný za zpracování údajů?

Osoba odpovědná za zpracování údajů je SlotsMegaCasino LTD GROUP

Austrálie: Phillip Street, Sydney, 2150

Kanada: 116 Albert Street, Suite 200 & 300, Ottawa, ON, K1A 1M5

Německo: Königstraße 44, 70173 Stuttgart

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů námi nebo o ochraně údajů obecně, můžete nás kontaktovat na adrese contactus@slotsmegacasino.com.

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se osobních nebo věcných okolností, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby. Patří sem například vaše jméno, datum narození, e-mailová adresa, poštovní adresa nebo telefonní číslo a také online identifikátory, jako je vaše IP adresa. Naproti tomu informace obecné povahy, které nelze použít k určení vaší identity, nejsou Osobními údaji. Patří sem například počet uživatelů webové stránky.

Co je zpracování?

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s Osobními údaji, ať už automatickými prostředky či nikoli. Termín je široký a zahrnuje prakticky jakoukoli manipulaci s daty.

Jak používáme vaše Osobní údaje?

 • Vaše osobní údaje budeme v zásadě používat pouze v souladu s platnými zákony na ochranu údajů, zejména
 • nařízení EU o ochraně soukromí a elektronických komunikacích („PECR“) a obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“);
 • Australský zákon o ochraně soukromí z roku 1988 („Zákon o ochraně osobních údajů“) a zákon o spamu z roku 2003 („Zákon o spamu“); a kanadský zákon o ochraně osobních údajů a elektronických dokumentů („PIPEDA“) a legislativa proti spamu („CASL“);
 • a pouze tak, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Veškeré osobní údaje, které od vás získáme prostřednictvím webových stránek, budou lokálně uloženy a zpracovány pouze pro účely podrobněji popsané níže. Děje se tak v rámci příslušných právních předpisů uvedených výše nebo pouze s vaším souhlasem. Osobní údaje zpracováváme a shromažďujeme zejména, pouze pokud:

 • dali jste souhlas,
 • údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy/předsmluvních opatření,
 • údaje jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, popř
 • údaje jsou nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti, pokud nebudou převažovány vaše zájmy.

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení příslušného účelu zpracování nebo po dobu trvání zákonné doby uchovávání (zejména obchodní a daňové právo). Po dosažení účelu nebo po uplynutí doby uchovávání jsou odpovídající údaje běžně vymazány.

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, v jakém vás osobně povolíte. Přitom shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro údržbu a používání webových stránek. Osobní údaje mohou být shromažďovány dvěma způsoby, a to přímo, když nám je například dobrovolně poskytnete, nebo automaticky, například když si nainstalujete a používáte naše webové stránky.

Zpracování automaticky shromážděných dat

 • a) Shromažďování přístupových údajů a souborů protokolů

Shromažďujeme také údaje o každém přístupu na naše webové stránky. Přístupové údaje zahrnují název navštívené webové stránky, soubor, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, odkazující URL (dříve navštívená stránka), IP adresu a žádajícího poskytovatele.

Informace ze souboru protokolu jsou z bezpečnostních důvodů (např. pro objasnění zneužití nebo podvodu) uchovávány maximálně 7 dní a poté smazány. Údaje, jejichž další uchovávání je nezbytné pro účely dokazování, jsou vyjmuty z výmazu, dokud nebude příslušný incident definitivně objasněn. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem poskytovat atraktivní webové stránky.

 • b) Používání souborů cookie

Na našem webu používáme takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem příslušném zařízení (PC, smartphone, tablet atd.) a ukládají je váš prohlížeč. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie. Právním základem pro používání cookies je váš souhlas a také náš oprávněný zájem.

Zpracování údajů, když je odešlete na naše webové stránky a když používáte naše služby

Když nás kontaktujete prostřednictvím našich webových stránek nebo používáte naše služby, některá data shromažďujeme a zpracováváme námi nebo naším jménem našimi vybranými poskytovateli třetích stran.

 • a) Kontaktujte nás

Pokud nás kontaktujete, zpracováváme od vás pro účely zpracování a vyřízení vašeho požadavku následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa a případně další údaje, pokud jste je poskytli, a vaše zpráva. Právním základem pro zpracování údajů je naše povinnost splnit smlouvu a/nebo splnit naše předsmluvní povinnosti a/nebo náš převažující oprávněný zájem na zpracování vašeho požadavku.

 • b) Přidružené nabídky

Účastníme se affiliate programů. Přidružené programy jsou navrženy tak, aby vlastníkům webových stránek poskytovaly prostředky k vydělávání reklamních poplatků inzercí a propojením. Naše webové stránky mohou jako takové obsahovat přidružené marketingové odkazy, což znamená, že můžeme dostat zaplacenou provizi za prodej těch produktů nebo služeb, o kterých píšeme. Nikdy vám nebude účtován poplatek prostřednictvím některého z našich přidružených odkazů, nicméně můžete získat zvýhodněnou sazbu příslušných přidružených služeb a my vám poskytneme malou provizi. Náš redakční obsah a nakládání s vašimi osobními údaji však není ovlivněno inzerenty ani přidruženými partnerstvími.

Když kliknete na přidruženou nabídku na našem webu, budete přesměrováni na příslušného partnera. Nemáme žádný vliv ani kontrolu nad údaji shromážděnými a zpracovanými příslušným partnerem, když budete přesměrováni, a více o zpracování údajů se můžete dozvědět v zásadách ochrany osobních údajů příslušného partnera. Použití funkcí přesměrování je založeno výhradně na vašem souhlasu a podléhá zásadám ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů.

 • c) Reklama

V souladu s výše uvedeným mohou Inzerenti a třetí strany také shromažďovat informace o vaší aktivitě na našem webu, na zařízeních s vámi spojených a na webech a aplikacích třetích stran využívajících sledovací technologie. Sledovací údaje shromážděné těmito inzerenty a třetími stranami se používají k rozhodování o tom, které reklamy uvidíte jak na našem webu, tak na webech a aplikacích třetích stran.

Pokud si nepřejete dostávat cílenou reklamu, můžete se odhlásit od Digital Advertising Alliance (DAA). Můžete se také rozhodnout ovládat cílenou reklamu na jiných webových stránkách a platformách, které navštěvujete. Kromě toho se můžete také rozhodnout ovládat cílenou reklamu, kterou dostáváte v aplikacích, pomocí nastavení a ovládacích prvků na svých zařízeních.

 • d) Zpravodaj

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich službách. Jedinými požadovanými údaji nebo zasíláním newsletteru je vaše e-mailová adresa. Pro zasílání newsletteru používáme tzv. postup double opt-in. To znamená, že vám budeme zasílat e-mailový zpravodaj až poté, co výslovně potvrdíte, že souhlasíte se zasíláním zpravodajů. Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného k tomuto účelu v newsletteru nebo zasláním odpovídající zprávy na adresu support@slotsmegacasino.com. Po odhlášení bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho distribučního seznamu newsletterů. Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas a náš oprávněný zájem.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme sdělovat ani jinak distribuovat třetím stranám, pokud:

 • je nezbytný pro výkon našich služeb,
 • souhlasili jste se zveřejněním,
 • nebo zveřejnění údajů povolují příslušná zákonná ustanovení.

Jsme však oprávněni zadat zpracování vašich osobních údajů zcela nebo částečně externím poskytovatelům služeb, kteří jednají jako zpracovatelé v rámci výše uvedených zákonů o ochraně osobních údajů. Externí poskytovatelé služeb nás podporují např. při technickém provozu a podpoře webu, správě dat, poskytování a provádění služeb, marketingu, ale i implementaci a plnění ohlašovacích povinností.

Námi pověření poskytovatelé služeb však budou zpracovávat vaše údaje výhradně v souladu s našimi pokyny a my zůstáváme v souladu s výše uvedenými zákony o ochraně osobních údajů odpovědnými za ochranu vašich údajů. Přitom vždy dbáme na to, aby námi pověření poskytovatelé služeb byli pečlivě vybíráni, dodržovali přísné smluvní předpisy, technická a organizační opatření a další námi prováděné kontroly.

Osobní údaje můžeme také zpřístupnit třetím stranám, pokud k tomu máme zákonnou povinnost, např. na základě soudního příkazu nebo pokud je to nezbytné pro podporu trestního nebo soudního vyšetřování nebo jiného právního vyšetřování nebo řízení doma nebo v zahraničí nebo pro naplnění našich oprávněných zájmů.

Automatizované rozhodování

Automatizované rozhodování včetně profilování neprobíhá ve SlotsMegaCasino.

Údaje zvláštní kategorie

Zpracování údajů zvláštní kategorie neprobíhá v SlotsMegaCasino.

Údaje o dětech

Naše služby jsou určeny osobám starším 18 let. Nebudeme vědomě shromažďovat, používat ani zveřejňovat osobní údaje od nezletilých mladších 18 let, aniž bychom nejprve získali souhlas od zákonného zástupce prostřednictvím přímého offline kontaktu.

Neprodávat

Osobní údaje neprodáváme třetím stranám.

Vaše práva subjektu údajů

Podle GDPR můžete uplatnit následující práva:

 • a) Právo na informace

Máte právo požadovat informace a/nebo kopie osobních údajů, které jsou o vás uloženy.

 • b) Právo na opravu

Máte právo požadovat, aby byly osobní údaje, které se vás týkají, bezodkladně opraveny a/nebo doplněny.

 • c) Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud přesnost údajů zpochybňujete, zpracování je protiprávní, ale vznesete námitku proti jeho výmazu a my již údaje nepotřebujeme, ale Vy potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování.

 • d) Právo na výmaz

Máte právo požádat o výmaz osobních údajů, které u nás uchováváme, pokud se nejedná o uplatnění práva na svobodu projevu a informací, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro tvrzení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • e) Právo na informace

Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, uvědomíme všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, o takové opravě nebo výmazu nebo omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. .

 • f) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly předány vám nebo třetí straně ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné straně, bude tak učiněno pouze tehdy, pokud je to technicky proveditelné.

 • g) Právo na námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést proti zpracování kdykoli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR. Pokud zpracováváme vaše údaje za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového marketingu v souladu s čl. 21 (2) GDPR; to platí i pro profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem.

 • h) Právo odvolat souhlas

Máte právo svůj souhlas se shromažďováním údajů kdykoli zrušit s účinností do budoucna. Údaje shromážděné do nabytí právní účinnosti zrušení zůstanou nedotčeny. Vezměte prosím na vědomí, že provedení vašeho zrušení může z technických důvodů chvíli trvat a že od nás můžete mezitím stále dostávat zprávy.

 • i) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení zákona o ochraně osobních údajů nebo pokud byla jakýmkoli způsobem jinak porušena vaše práva na ochranu údajů, můžete si stěžovat u dozorového úřadu.

 • j) Automatizované rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobně významně dotýká.

V rámci PIPEDA můžete uplatnit následující práva:

 • a) Právo odvolat souhlas

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, s výhradou zákonných a smluvních omezení. Upozorňujeme, že vaše odvolání takového souhlasu může omezit vaši schopnost získat určité produkty a služby.

 • b) Právo na přístup, opravu nebo vymazání

Máte právo požádat o přístup a získat kopii jakýchkoli vašich osobních údajů, které můžeme uchovávat, požadovat opravu jakýchkoli nepřesných informací, které se vás týkají, a za určitých okolností požadovat vymazání vašich osobních údajů.

 • c) Právo podat stížnost na ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů v jurisdikci vašeho bydliště, pokud se domníváte, že správa vašich osobních údajů společností Equity Insight porušuje platné zákony (ačkoli vás žádáme, abyste se nejprve pokusili vyřešit jakoukoli stížnost s námi).

Podle zákona o ochraně osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

 • a) Právo na informace

Máte právo požadovat informace a/nebo kopie osobních údajů, které jsou o vás uloženy.

 • b) Právo na opravu

Máte právo požadovat, aby byly osobní údaje, které se vás týkají, bezodkladně opraveny a/nebo doplněny.

 • c) Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud přesnost údajů zpochybňujete, zpracování je protiprávní, ale vznesete námitku proti jeho výmazu a my již údaje nepotřebujeme, ale Vy potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování.

 • d) Právo na výmaz

Máte právo požádat o výmaz osobních údajů, které u nás uchováváme, pokud se nejedná o uplatnění práva na svobodu projevu a informací, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro tvrzení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • e) Právo na informace

Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, uvědomíme všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, o takové opravě nebo výmazu nebo omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. .

 • f) Právo odvolat souhlas

Máte právo svůj souhlas se shromažďováním údajů kdykoli zrušit s účinností do budoucna. Údaje shromážděné do nabytí právní účinnosti zrušení zůstanou nedotčeny. Vezměte prosím na vědomí, že provedení vašeho zrušení může z technických důvodů chvíli trvat a že od nás můžete mezitím stále dostávat zprávy.

 • i) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případě, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení zákona o ochraně údajů nebo pokud byla jinak jakýmkoli způsobem porušena Vaše práva na ochranu údajů, můžete si stěžovat u dozorového úřadu.

Bezpečnostní

Naše zpracování údajů podléhá zásadě, že zpracováváme pouze ty Osobní údaje, které jsou nezbytné pro využívání našich služeb. Přitom velmi dbáme na to, aby bylo vždy zaručeno vaše soukromí a důvěrnost všech Osobních údajů.

Všechna přenášená data jsou chráněna šifrováním TLS. Transport Layer Security (TLS) je protokol používaný k zajištění bezpečného přenosu dat na internetu. Zde se používá postup veřejného a soukromého klíče. To znamená, že data zašifrovaná veřejně přístupným klíčem lze znovu dešifrovat pouze pomocí samostatného soukromého klíče.

V celé společnosti také používáme technická a organizační bezpečnostní opatření (TOM) k ochraně údajů, které od vás spravujeme, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob.

Nicméně databáze nebo datové soubory, které obsahují osobní údaje, mohou být narušeny neúmyslně nebo neoprávněným vniknutím. Jakmile se dozvíme o porušení ochrany osobních údajů, upozorníme všechny dotčené osoby, jejichž osobní údaje mohly být ohroženy, a toto oznámení bude doprovázeno popisem opatření, která mají být přijata k nápravě případných škod v důsledku porušení ochrany údajů. Oznámení budou poskytnuta co nejrychleji, poté bude porušení zjištěno.

Aktualizace vašich informací

Pokud se domníváte, že informace, které o vás vedeme, jsou nepřesné nebo že již nejsme oprávněni je používat a chceme požádat o jejich opravu, výmaz nebo vznést námitku proti jejich zpracování, učiňte tak prosím tím, že nás kontaktujete. Pro vaši ochranu a ochranu všech našich uživatelů vás můžeme požádat o předložení dokladu totožnosti, než budeme moci odpovědět na výše uvedené požadavky.

Mějte na paměti, že žádosti můžeme z určitých důvodů odmítnout, včetně případů, kdy je žádost nezákonná nebo pokud může porušovat obchodní tajemství nebo duševní vlastnictví nebo soukromí jiného uživatele. Také nemusíme být schopni vyhovět některým žádostem o vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, zejména pokud by nám takové žádosti neumožňovaly poskytovat vám naši službu.

Sociální média

Na sociálních sítích jsme přítomni na základě našeho oprávněného zájmu (v současnosti Twitter, Instagram, Facebook a Pinterest). Pokud nás kontaktujete prostřednictvím platforem sociálních médií, měli byste si uvědomit, že historii chatu nemůžeme smazat ani my, ani vy. A že v souladu s výše uvedenými zákony o ochraně osobních údajů, příslušná platforma sociálních médií a my jsme společně odpovědní za zpracování vašich údajů a uzavíráme takzvanou smlouvu o společném správci. Samotná dohoda o společném správci je velmi legalistická a zdlouhavá, ale v kostce objasňuje, jak budou společně odpovědné strany plnit povinnosti vyplývající ze zákonů o ochraně údajů, které se na ně vztahují. Právním základem pro používání příslušné platformy sociálních médií je náš oprávněný zájem, váš souhlas nebo v případě (před)smluvního vztahu s námi zahájení smluvní služby, pokud existuje.

Změny a aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našich zásad ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů upravíme, jakmile si to změny činností zpracování informací, které provádíme, vyžádají. Budeme vás informovat, jakmile změny budou vyžadovat akt spolupráce z vaší strany (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.

Obavy a kontakt

Máte-li jakékoli obavy z možného ohrožení vašeho soukromí nebo zneužití vašich Osobních údajů z naší strany, případně jakékoli jiné dotazy či připomínky nebo chcete uplatnit svá práva podle platných zákonů, kontaktujte nás.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v pátek 28. prosince 2022

Autor: Gabe Bais

Back to top